Условия за доставка

1. Търговецът носи изцяло отговорност до получаване на стоката от клиента. Веднага след предаване на стоката на куриер, „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664). В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664) се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, в случай, че новата стока е налична в „ДИАМО“ ЕООД (ЕИК: 200538664).
3в. Срокът за обработване на поръчка и изпращане на заявените стоки и 2 работни дни, а срокът за доставка в България е 1 работен ден според работното време на куриерската фирма.